Edures - Background

EDURES

Sběr a uchovávání dat s možností základního
statistického zpracování.

Edures - Garmin Watches

Telemetrie a telemedicína

Umožňuje dokonale získávat data z různých chytrých hodinek a náramků nebo mobilních telefonů a jídla z kalorických tabulek dále například z tlakoměrů, glukometrů nebo senzorů atd. Strukturované uložení pak umožní kvalitní statistické zpracování.

Subjektivní příznaky

Umožní velmi dobře zaznamenávat a ukládat různé pocity, sbírat data o bolesti atd. Můžete tak sestavit svůj vlastní profil, který chcete ve výzkumu sledovat. Výsledky lze pak statisticky zpracovat číselně i graficky.

Dotazníky

Možnost vložení vlastního dotazníku k získání informací o výzkumných subjektech. Nasbíraná data je možné vyexportovat a dále statisticky zpracovávat podle potřeb daného projektu.

Proč EDURES?

Zajistí kvalitní sběr dat a sníží tak drop-out z projektů ve výzkumech, což je jedním z častých problémů při porspektivních studiích. Aplikace slouží k realizaci bakalářských i diplomových prací pro studenty 1. LF UK, stejně tak pro realizaci výzkumných projktů v rámaci doktorského studia.

Jak se ZAPOJIT?

Aplikace pro studenty 1. LF UK, která slouží pro sběr a uchovávání dat s možností základního statistického zpracování a komunikace s výzkumnými subjekty.

Máte-li zájem o přístup do aplikace založení vlastního projektu, kontaktujte nás na e-mailu edures@lf1.cuni.cz.

Aplikace pro studenty 1. LF UK je zdarma.